Praktijkervaring:

In april 2013 startte ik met Park-Atelier.  Dit vanuit een droom om ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren die hoogbegaafd zijn en een dubbel diagnose hebben, bijvoorbeeld ASS of AD(H)D.  

De naam Park-Atelier staat voor 2 zaken.  De eerste vestiging was aan de Parklaan en nu liggen we vlak bij het Middelheimpark.  Dit lijkt voor zich te spreken, maar een park betekent ook zuurstof, bomen en buiten.  Het tweede deel "Atelier", verwijst naar het werken, naar samen dingen doen. Je zal dus zelf een actief aandeel hebben. 

Vrij snel legde ik me toe op jongeren die moeilijkheden ondervinden op school vanuit een van deze problematieken.  Ik ben er steeds prat op gegaan dat niet de diagnose, maar de vraag "wat heb jij nodig om te kunnen leren" centraal staat.  Een belangrijk uitgangspunt hierin is het inleven in de jongere en zijn denken.  Het is zo mooi om te mogen ontdekken dat iedereen op een andere manier denkt.  Wat dacht je bijvoorbeeld van tellen in groepjes van 4 in plaats van 10?  Heel boeiend, maar zo ontzettend lastig als alles 10-delig is.  

Nieuwsgierigheid, creativiteit in mijn denken en af en toe een flauwe grap zijn belangrijk in de geboden ondersteuning.  Ik probeer steeds met een zo open mogelijke blik naar elke nieuwe vraag te luisteren en samen met de jongere aan de slag te gaan.  

Studies:
In het secundair onderwijs volgde ik de richting Latijn-Wetenschappen.  Nadien volgde de opleiding Pedagogische Wetenschappen in Gent.  Naast heel wat theoretische bagage; heb ik vooral genoten van de "verplichting" tot kritisch denken en zelfreflectie. 

Nadien heb ik nog een lerarendiploma gehaald bij de Universiteit Antwerpen.  De verschillende instellingen met hun eigenheden en visie op leren en onderwijs hebben me gesterkt in mijn keuze om iets te doen met onderwijs en jongeren. 

Werkervaringen naast de praktijk:
In 1999, als kersverse pedagoog, ging ik aan de slag als coördinator in de sociale sector.  Het was een hele eer om de leefwereld van jonge ouders in kansarmoede te leren kennen. 

In 2001 zette ik de overstap naar het onderwijs.  Hierin vervulde ik verschillende functies waaronder lector in de lerarenopleiding, projectcoördinator in het secundair onderwijs, leerkracht tijdelijk onderwijs aan huis voor jongeren met psychische problemen, projectcoördinator hoogbegaafdenonderwijs.  Momenteel werk ik als pedagogisch begeleider.

Deze afwisseling en combinaties bieden me de kans om onderwijs, jongeren en opvoeding vanuit alle hoeken te bestuderen en mee vorm te mogen geven. 

 

Opleidingen:

Nieuwsgierigheid, interesse en leergierigheid vormen de basis van regelmatige nascholingen.  Deze zijn heel breed en kunnen gaan over pedagogische thema's, didactische strategieën, visieontwikkeling of innovatie en leiderschap in het onderwijskundige werkveld. 

 

Regelmatig bijleren is essentieel om jezelf te verbeteren.

Wie ben ik?

WhatsApp Image 2022-08-19 at 1.14.28 PM.jpeg

Hoogbegaafd autisme leer-/ ontwikkelingsuitdagingen studiebegeleiding pedagoog plannen en organiseren hoogbegaafd