Aanbod Park-Atelier

Individuele coaching van jongeren op basis van de executieve functies:

Executieve functies bepalen het denken en het doen van kinderen en jongeren.  Het gaat onder andere over het plannen en organiseren, het doelgericht werken en stellen van prioriteiten.  Het gaat tevens over het bewust omgaan met impulsen en je eomties reguleren.  Deze functies ontwikkelen zich tot je 25 jaar.  Bij niet alle kinderen en jongeren loopt dit even vlot.  Hierin kunnen we ondersteuning bieden.  Dit kan voor jongeren met ADHD, ASS, PDD-NOS, HB, NLD, ... evenzeer voor elke jongere die wel eens teveel voor de snelle "winst" kiest en dreigt te verdrinken in de hoeveelheid aan activiteiten en verwachtingen. 

Faalangstreductietraining:

Cognitieve of sociale faalangst, beide vormen kunnen aan bod komen.  Je bepaalt zelf je top 3 of 5 waar je aan wil werken.  


Leerstrategieën:

Kinderen en jongeren brengen veel tijd door op school.  Thuis worden ze verondersteld de opgedane kennis en vaardigheden vast te zetten in hun hoofd en hun handelen.  Niet elke jongere, niet elk kind beschikt uit zichzelf over voldoende gevarieerde leerstrategieën om dit effectief waar te maken.  Een ruime waaier aan strategieën op kennis, inzichts en toepassingsniveau wordt aangeboden vertrekkend vanuit de leerstof van het kind of de jongere. 


Opvoedingsondersteuning:

Als het even niet lukt en je het gevoel hebt vast te lopen in de opvoeding van je kind, zoeken we samen naar de meest geschikte aanpak.  Kijkt je kind vaak negatief naar zichzelf en spreek je wel eens over een negatief zelfbeeld? 

Schooltolk:

Meegaan naar de school en het gesprek aangaan met de leerkracht en directie om je kind zo goed mogelijk onderwijs te laten volgen.

 

Schoolse ondersteuning in onderling overleg:

open aanbod 

Meer info over de werking van het Park-Atelier. Een zelfstandige begeleidster, gespecialiseerd in leren leren, studeren, opvoeden en coachen.

Tarief

Individuele ondersteuning:

lopende ondersteuningen € 50/uur

Nieuwe aanmeldingen vanaf 01/07/2020:

€ 60/uur

Schoolse ondersteuning:

€ 60/uur tijdens voorbereidingen

andere kost af te spreken in overleg afhankelijk van de opdracht

 

Vervoer: ik kom ook naar je thuis (noodzaak en indien in te plannen)

Gratis in een straal van 10 km rond Turnhout (fietsafstand). 

Verder dan 10 km aan € 0.35/km vanaf de eerste km.

 

Bij annuleren binnen de 24 uur voor de afspraak, wordt de volledige kost aangerekend. 

! geen nieuwe aanmeldingen meer!