Individuele coaching van leerkrachten

coaching

 • kennismaking

 • observatie en bepalen van doelen en strategie

 • lezen en bespreken leerlingmateriaal

 • opvolging lesgebeuren

 • opvolging materialen

 • eindgesprek

Kijken naar de kwaliteit van je klaspraktijk

Een lezing en / of workshop gebaseerd op de bevindingen van Hattie op je school, in een vakwerkgroep. 

Aanbod basisonderwijs

 • leren leren zowel voor leerkrachten als voor ouders

 • groeien in het omgaan met leerstoornissen vanuit reflectie op zelf ingebrachte casussen

 • aandachtspunten en omgaan met ASS, ADHD in de klas vanuit een ervaringsgerichte en praktijkgerichte insteek

 • beelddenkers in de praktijk

 • de leefwereld van hoogbegaafde kinderen op school of het uitwerken van leermiddelen voor deze leerlingen

Concrete invulling mogelijk na gesprek of basisaanbod. 

Educatieve ondersteuning op maat

 • het ontwikkelen van een leerlijn executieve functies in het online leren

 • differentiatie voor kinderen met extra (in het online leren)

Concrete invulling steeds in overleg.