Meer info over de werking van het Park-Atelier. Een zelfstandige begeleidster, gespecialiseerd in leren leren, studeren, opvoeden en coachen.

Leerkrachten

Individuele coaching:


Klasmanagement
Observatie en coaching on the job: Ik kom je lessen observeren en tips geven zodat je je meer zeker voelt bij (de start van) je job.  Als objectieve observator is het mogelijk om je klasgebeuren in kaart te brengen, om reacties van leerlingen te kaderen, … Wil je op een niet-evaluatieve wijze bijgestuurd worden in je lespraktijk, dan kan dit. 
 

Reflectiegesprekken
Sta je regelmatig stil bij wat er gebeurt, wil je reflecteren over het lesgebeuren.  Wat lukt er goed en hoe kan ik dat gebruiken als het minder goed gaat?  Wil je je optreden als leerkracht op school, je eigen handelen in vraag stellen?  Individueel kan dit of samen met een paar bereidwillige collega’s. 
 

Didactische ondersteuning:
Didactische verbreding:

Na een paar jaar lesgeven, ken je je handboek of cursus door en door.  Dan is het nu misschien het juiste moment om aan didactische verbreding te denken.  Andere werkvormen, coöperatief leren, actief leren, … heel veel namen om de uitbreiding van je didactisch spectrum te bekomen. 
 

De kwaliteit van het lesgeven:

Wat is goed onderwijs?  En hoeveel leren mijn leerlingen daarvan bij?  Wat als ik de lessen beoordeel door de ogen van mijn leerlingen, krijg ik dan zicht op hun leren?  Dit kunnen we doen in je vakwerkgroep, tijdens een vergadering of een pedagogische studiedag.

 

Sticordi-maatregelen in de praktijk:

Welke maatregelen kunnen ondersteunend zijn voor welke leerlingen?  Er zijn ook een aantal maatregelen die je kan invoeren en voor alle leerlingen een winst geven.  De brede basiszorg vanuit een handelingsgericht perspectief bekeken.  Geen theorie, wel praktische input om zonder teveel grootse projecten een leerwinst te bekomen voor heel wat van je leerlingen. 

Planning en organisatie van lesgebeuren:
Als je minder met een onderwijsleergesprek en het klassieke doceren werkt, dan evalueer je mogelijks ook anders.  Wat zeker is, is dat het minder rustig is in je les.  Hoe behoud je toch structuur en hoe kan je ervoor zorgen dat elke leerling aan het werk is en kan doorwerken?  Samen zoeken we een aantal technieken die passen voor jouw handelen en die gepast zijn voor het werken met jouw leerlingen.

 

Begeleiding van teams:
 

Kennismaking met de methodiek “Ik leer anders”:
 

Een methodiek die is overgewaaid uit Nederland en concrete handvaten aanreikt om met beelddenkers aan de slag te gaan.  Onder andere efficiënt voor leerlingen met dyslexie, een hulpmiddel om hoogbegaafde leerlingen te helpen automatiseren, … Als team kan je een kennismaking van 2 uur boeken, een sessie op een pedagogische studiedag, een invulling van een personeelsvergadering, een informatieavond (samen met de ouders).  Verschillende mogelijkheden zijn bespreekbaar.
 

Implementeren van (delen van) methodiek “ik leer anders” in de eigen school / lespraktijk.
 

Ben je enthousiast voor de methodiek en wil je (sommige stukken) implementeren in je eigen school / lespraktijk.  Wil je samen met je leerlingen tafels springen tijdens de turnles of rekenvriendjes maken tijdens de tekenles.  Of durf je verder te gaan en maak je een verschil in spreek- / leestaal en schrijftaal?  Verschillende mogelijkheden, verschillende manieren van implementeren.  Samen komen we er zeker uit ten voordele van de kinderen.

Sessies didactische verbreding op pedagogische studiedagen
 

Na een paar jaar lesgeven, ken je je handboek of cursus door en door.  Dan is het nu misschien het juiste moment om aan didactische verbreding te denken.  Andere werkvormen, coöperatief leren, actief leren, … heel veel namen om de uitbreiding van je didactisch spectrum te bekomen.
 

Intervisie met leerkrachten:
 

Een team van leerkrachten is heel divers.  Beginnende leerkrachten, gedreven leerkrachten, leerkrachten met jaren ervaring, leerkrachten met veel idealen en leerkrachten die wat afwachtend zijn.  Een manier om al deze kwaliteiten te verenigen en constructief in te zetten is te werken met intervisie- of reflectiegroepen.  Gedurende verschillende sessies per jaar komen we samen om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar.  Dit in een veilige omgeving met een vaste structuur om niet te verzanden in praatbarakken.
 

Als school(team) of directieteam kan je ervoor kiezen om expertise in het lesgeven door te geven of om een actueel thema te kiezen uit je eigen schoolcontext en visiegericht hiermee aan de slag te gaan.
Dit alles kunnen we samenstellen in overleg.